UF1 - Seguretat física, lògica i legislació

Usuarisundefined
AppArmorundefined
Criptografiaundefined
Dades personalsundefined

UF2 - Seguretat activa i accés remot

Nmapundefined
SSHundefined
Transport Layer Securityundefined
Wireguardundefined

UF3 - Tallafocs i servidors intermediaris

Netfilterundefined
NginxNginx ademés d'un servidor web també és un proxy invers.
Envoyundefined

UF4 - Alta disponibilitat

Dockerundefined
NomadNomad es una eina d'orquestació de contenidors que ofereix capacitat multi-cluster.
ConsulPermet construir una malla de serveis fent servir sidecar proxies.
VaultPermet gestionar tots els secrets necessaris en un cluster de manera eficient i segura.
Minioundefined