Google Docs - Polars

Tasques.

Verificar text i codi del document.

Provar de fer un gràfic amb un df de Polars.