Introducció

Per treballar amb les màquines Isard has de crear un túnel, amb les altres màquines una connexió SSH.

Tunnel

L'extensió Visual Studio Code Remote - Tunnels et permet connectar-te a una màquina remota mitjançant un túnel segur sense necessitat de SSH.

Crea una maquina Ubuntu a IsardVDI.

Obre el terminal de la màquina rèmota i executa l'script isard.sh per instal.lar el CLI i executar el tunel com un servei perquè sempre estigui actiu.

$ wget https://xtec.dev/isard.sh
$ chmod u+x isard.sh
$ ./isard.sh

Registra la màquina virtual a https://github.com/login/device amb el codi que t'indiquen les instruccions.

Et pots connectar a qualsevol màquina remota amb un túnel actiu.

Una altra alternativa és utilitzar un navegador.

Ves a l'adreça https://vscode.dev/ per connectar-te a la màquina remota.

El primer cop et demanarà iniciar sessió al teu compte de GitHub.

Amb l'ordre code tunnel --help pots explorar les opcions que tens disponibles.

Per conèixer l'estat del túnel:

$ code tunnel status
{"tunnel":{"name":"desktop-6oqtkvk","started_at":"2024-05-20T20:46:35.371624Z","tunnel":"Connected","last_connected_at":"2024-05-20T20:48:33.302078300Z","last_disconnected_at":null,"last_fail_reason":null},"service_installed":true}

Si vols tornar a conectar el túnel:

$ code tunnel service  install
...
[2024-05-20 22:53:53] info Successfully registered service...
[2024-05-20 22:53:53] info Tunnel service successfully started
Service successfully installed! You can use `code tunnel service log` to monitor it, and `code tunnel service uninstall` to remove it.

Tens més informació a Developing with Remote Tunnels

Forward

TODO Falta explicar com es fa el forward per veure en el navegador una aplicació web.

SSH

.\box.exe create dev

Obre el VS Code Remote a la màquina dev:

.\box.exe code dev --cpus 4 --memory 8192

S’obrirà una nova finestra que et demana que seleccionis la plataforma del host remot.

⟶ Selecciona Linux

Pots veure que abaix de la finestra indica que estas treballant amb la màquina virtual:

Obre un nou terminal:

Ja pots treballar amb la màquina virtual: