Introducció

Idea és una IDE per Java i xtec.dev.

Instal.la el mòdul Box.

Instal.la la IDE:

Install-Idea