Introducció

Cada usuari pot tindre les seves màquines virtuals, basades en diferents plantilles. Per exemple, un usuari pot crear un escriptori basat en una plantilla de "ubuntu 20.04", i es crea una màquina virtual d'aquest usuari on tindrà un navegador de planes web i eines ofimàtiques preinstalades.

Per defecte les màquines virtuals poden sortir a internet, però no es comuniquen amb altres màquines virtuals del sistema.

Has d'accedir amb les credencials que t'ha donat el teu professor:

En el teu perfil pots consultar el límit de recursos disponibles.

En el meu cas són 16GB de RAM i 8 nuclis:.

Escriptori

Hi ha dos tipus d'escriptori:

  • Temporal: Com el seu nom ho indica és un escriptori "temporal", això vol dir que un cop s'arrenqui un escriptori, quan es tanqui es perdrà tot el que s'hagi desat o descarregat.

  • Persistent: És un escriptori que no s'esborra, quan s'apagui, no es perdrà la informació o programes que s'hagin instal·lat.

Per crear un escriptori persistent, es prem al botó Escriptori nou:

S'escriu el nom de l'escriptori nou i s'escull una plantilla de la qual es vol crear l'escriptori.

En Opcions avançades pots configurar els recursos de la màquina virtual:

VS Code

Si et vols connectar a la màquina amb VS code, mira VS Code - Remote.

Viewers

Viewers

Plantilles

Un usuari uqe forma part del grup "informatica" i te el rol "Advanced", que és per professors, pot crear plantilles i programar desplegaments.

TODO