Instal.lació

Alfresco consisteix en una sèrie de mòduls que cal desplegar i configurar conjuntament per formar la plataforma de serveis completa. Això ofereix als clients la flexibilitat per configurar la seva arquitectura de desplegament d'una manera coherent amb la seva estratègia de TI.

El desplegament d'Alfresco requereix que hi hagi una sèrie de components d'infraestructura en els quals s'instal·lin els components bàsics de la plataforma, i que s'ampliïn amb diversos components opcionals que proporcionen serveis addicionals.

El diagrama següent mostra els components clau d'una instal·lació típica de Content Services:

Docker Compose

La manera més adequada i ràpida per desplegar les instàncies de desenvolupament i prova és mitjançant la composició de contenidors (Composició de contenidors) que es descriu en el fitxer docker-compose.yml.

Important!. Necessites una màquina amb almenys 13 GB de memòria per distribuir entre els contenidors de Docker.

El fitxer que fem servir desplega la versió gratuïta Community i consisteix en aquest sistema:

Utilitzeu aquesta informació per verificar que el sistema s'ha iniciat correctament i per netejar el desplegament.

1.- Obre una nova finestra de terminal i canvieu el directori a la carpeta docker-compose si no heu iniciat els contenidors en segon pla.

$ docker-compose ps

Hauríeu de veure una llista dels serveis definits al fitxer docker-compose.yaml.

3.- Visualitza els fitxers de registre de cada servei <nom-servei>, o contenidor <nom-contenidor>:

$ docker-compose logs <service-name>
$ docker container logs <container-name>

Per exemple, per comprovar els registres per compartir, executeu qualsevol de les ordres següents:

$ docker-compose logs share
$ docker container logs docker-compose_share_1

Podeu afegir un paràmetre opcional --tail=25 abans de <container-name> per mostrar les últimes 25 línies dels registres del contenidor seleccionat.

$ docker-compose logs --tail=25 share
$ docker container logs --tail=25 docker-compose_share_1

Comproveu si hi ha un missatge d'èxit:

Successfully retrieved license information from Alfresco.

Consulteu Docker Compose a GitHub per obtenir informació tècnica addicional.

Activitat

1.- Obre el teu navegador i mira que hi ha en cada endpoint:

Service Endpoint
Administration and REST APIs http://localhost:8080/alfresco
Share http://localhost:8080/share
Alfresco Content App http://localhost:8080/content-app
Search Services administration http://localhost:8083/solr

2.- Explica que fa cada contenidor (servei)

$ docker-compose ps

activemq: broker de missatges alfresco: gestor de contingut postgres: base de dades share: interfície web s’usuari solr6: servei de búsqueda transform_core_aio: transformar documents proxy: http proxy de share i content services

3.- Explica quina relació hi ha entre els diferents serveis (contenidors) tal com s’indica en aquest diagrama:

4.- Entra dins de cada contenidor i comprova quin contenidor executa java i quina versió utilitza.

$ docker exec -it alfresco_... /bin/bash
$ java -version
$ exit

5.- Alfresco necessita molta memòria. Això és degut a que moltes aplicacions estan escrites en Java. Podries explicar perquè passa això?

Administrar

Admin. Hi ha una sèrie de processos i procediments per mantenir i administrar un entorn de producció de Community Edition.

Back up and restore. Aquesta informació només descriu el procés per fer una còpia de seguretat del dipòsit de contingut.

Activitat

1.- Com administrador haig de fer còpies de seguretat. De qué haig de fer còpia de seguretat, i en quins contenidors està el que has de copiar?

Dades (PostgreSQL), Fitxers (Alfresco Content Services), Documents (Alfresco Search Services)