Workflow

Tasks and workflows

Les tasques i els fluxos de treball t’ajuden a fer un seguiment de les coses que heu de fer vosaltres i els altres usuaris. Pots crear una tasca o un flux de treball autònoms, o pots adjuntar-hi un fitxer.

Activitat

1.- Crea una nova tasca urgent que l’alumne-2 ha d’acabar el proper dia: Has de crear un document del riu Segre

2.- Fes que l’alumne-2 completi la tasca

3.- Crea una nova tasca urgent que l’alumne-2 ha d’acabar el proper dia: Has de crear un document del riu Fluvià. L’alumne-2 l’ha de reassignar a l’alumne-1.

4.- Fes que l’alumne-1 complet la tasca amb un comentari de que no és necessari crear el document:

5.- Fes que alumne canceli el workflow ”Crea un document del riu Fluvià”