Aigua pesant

L'aigua pesant és aigua (H2O) en la qual els àtoms d'hidrogen han estat substituïts pel deuteri (D). La seva fórmula química és doncs D2O.