Química bàsica

Si tenim 30 50 molècules de H2O potser no tenim res.

Si fos H2O potser tidriem quelcom