Un paràgraf consta d'una o més frases que formen una unitat de discurs autònoma. L'inici d'un paràgraf s'indica amb una línia nova.

El text és més fàcil d'entendre quan es divideix en unitats de text. Per exemple, un llibre pot tenir capítols. Els capítols poden tenir subtítols. Sota cada encapçalament hi haurà un o més paràgrafs.