Un byte són 8 bits i pot respresentar 28 nombres diferents.

El CO2 és una mol.lècula ... .