La lluna s'allunya de la Terra.

La lluna s'allunya de la Terra.

La lluna s'allunya Terra.