Aquest lloc web conté diferents activitats de diversos mòduls dels cicles formatius d'informàtica de la formació professional.

Aquest lloc web està generat amb Eleventy a partir del projecte XTEC - Site.

Tots els projectes que es fan servir en les diferents activitats estan allotjats a https://gitlab.com/xtec/.

Per tenir una còpia de tots els projectes segueix les instruccions que s'expliquen a XTEC - Clone