CryptpadCryptPad és una suite de col·laboració encriptada i de codi obert d'extrem a extrem.
EtherpadEtherpad és un editor col·laboratiu en temps real de codi obert i basat en web, que permet als autors editar simultàniament un document de text i veure totes les edicions dels participants en temps real.
OdooOdoo és un ERP i CRM de còdi obert creat amb Python