Kotlin - SerializationLa serialització de Kotlin és un marc multiplataforma i multiformat per a la serialització de dades, convertint arbres d'objectes en strings, matrius de bytes o altres representacions en sèrie i viceversa. La serialització de Kotlin admet i fa complir completament el sistema de tipus Kotlin, assegurant-se que només es poden deserialitzar objectes vàlids.
Builtin classesundefined