Kotlin - Introduccióundefined
Kotlin - Fitxersundefined
SerializationTant si estas escrivint aplicacions d'Android, utilitzant Kotlin Multiplatform Mobile, creant serveis al costat del servidor o creant interfícies web amb Kotlin/JS, `kotlinx.serialization` ve amb una API pura de Kotlin senzilla però potent, que fa que sigui fàcil d'analitzar JSON en objectes Kotlin "type-safe", i viceversa.
Ktormundefined