Què són els scripts de Bash a Linux ?

Els intèrprets d’ordres o shells són programes que permeten la interacció dels usuaris amb el S.O. i també incorporen llenguatges de programació que permeten crear programes que anomenem scripts (en català, guions).

Els scripts de shell són molt útils per fer tasques de gestió i administració del sistema i altres treballs repetitius que no requereixen un llenguatge de programació més sofisticat (per exemple, còpies de seguretat)

El shell Bash (Bourne-Again Shell) és l’intèrpret d’ordres predeterminat de gairebé totes les distribucions GNU/Linux, així com de Mac OS X, i pot executar-se en la majoria dels sistemes operatius tipus Unix.

Se'n poden instal·lar d'altres.

Com executar un script a Linux ?

Abans de començar a entendre com crear nous scripts el que farem és crear un fitxer amb instruccions, donar-li els permisos per a que sigui executable i finalment executar-lo.

Exemple script .sh

Per a crear el teu script amb la shell de Linux obre el terminal (cerca el programa que té una pantalla negre com a icona , o usa la drecera Ctrl+Alt+T)

  1. Crea el fitxer hacking.sh amb un editor com nano o gedit, amb extensió sh.
#!/bin/bash
for i in {1..100}
do
 echo "Hacking. $i% completed."
 sleep 2
done
echo "Hacking completed :)"
  1. Converteix-lo a programa, assignant permisos d'execució.
chmod u+x hacking.sh
ls -l
  1. Executa i a gaudir :)
./hacking.sh

Resultat esperat: Cada 2 segons sortirà el mateix missatge, a excepció del número % completed, que gràcies al bucle s'anirà incrementant.

sh Hacking. 1% completed. Hacking. 2% completed. Hacking. 3% completed.


Una alternativa als passos 2 i 3, si no ets un usuari amb permisos d'administrador (no estàs al grup sudo), és aquesta:

```sh
sh hacking.sh

Variables d'entorn

  • [https://docs.google.com/document/d/1LdS5s57BuTZWhO4P3HJY0Jj1Gb78lmjI/edit#heading=h.361zrmbsmhzt](M01 - Scripts amb Linux)

Pas de paràmetres i funcions.

read --> obtenció respostes usuari.

Condicions: if, elif, else

Bucles

Lectura / escriptura de fitxers

Exercicis