Introducció al terminal de Linux.Numpy és una biblioteca que ens permet gestionar matrius, tipat estàtic i realitzar càlculs científics. Moltes llibreries potents de Pyhton requereixen importar Numpy.
Scripts en Linux (Bash).La shell Bash ens permet crear programes útils per realitzar tasques repetitives a nivell de sistema operatiu; automatitzar còpies de seguretat, esquemes de directoris, cerques de patrons complexes, gestionar usuaris i els seus permisos ...
Usuarisundefined
Arxivarundefined
AppArmorundefined