More.

Tipat de les variables a Python.

És important tenir en compte com funcionen internament les variables a Python.

  • Python per defecte es tipat implicit i dinàmic, també anomenat feble. Aquest sistema va bé per crear programes petits, de forma interactiva o exploratoria.
  • Vol dir, que no ens falta declarar el tipus de la variable, al utilitzar-la per primer cop(implicit), i a més, una variable, pot canviar de tipus durant el programa(dinàmic).
  • El tipat dinàmic ens permet molta flexibilitat, però també cal anar amb compte ja que
  • Altres exemples de llenguatges de programació amb tipat dinàmic són Javascript o PHP

En canvi, hi ha altres llenguatges que per defecte tenen tipat estàtic

  • Exemples: Java, C/C++ i Rust
  • Ens demanen definir de quin tipus serà cada variable, per reservar amb antel·lació

La evolució de la programació de software ha fet evident que el tipat estàtic és més eficient i convenient en molts àmbits, i per això a Python s'han creat el Type Hints (i Typescript per afegir tipat fort i POO però això ja és un altre tema).

Type Hints. Etiquetes tipat estàtic a Python.

La sintaxi dels Type Hints, incorporats des de la versió 3 de Python, és:

nom_variable : tipus_variable = valor_variable

Per Python és sol comentari; però aporta informació important sobre el tipus.

Opcionalment, podem usar eines per a validar els tipus amb plugins de VSCode, Lintern o altres.

a: int = 3
b: bool = True
dna_seq: str = "ACTA"
myList: float = [4.0,5.0,6.0]
# Els dos : y el tipus, per python es sols un comentari, no ho té amb compte, la variable pendrà el tipus del valor que li assignis.

És important conèixer com funcionen i usar-los, ja que cada cop s'utilitzen més.

Recursos