Introducció

Odoo, com qualsevol ERP facilita la gestió del 60-70 % de les activitats d’una empresa.

En una empresa petita no es nota massa, però a mida que l’empresa és més gran aquestes activitats s’han d’automatizar. Això s’aconsegueix mitjançant extensions (plugins) que els programadors com vosaltres escriuen, i a diferència de SAP, no es necessita pagar llicència:

  • A Odoo Apps tens mòduls, industires i temes gratuïts i de pagament.

Instal.lar un mòdul

Un dels mòduls més descarregats és Odoo Accounting.

Crear un nou mòdul

Ara que ja coneixeu el producte, podeu pensar en un cas particular que una empresa pot necessitar, bé perquè és una activitat molt específica, o perquè la normativa del país és diferent.

Reproduïr el següent vídeo on s'ensenya com crear un nou mòdul a Odoo 14: