Galetes

Consultar material Galetes

La capçalera de resposta Set-Cookie HTTP s’utilitza per enviar una galeta del servidor a l’agent d’usuari (el navegador), de manera que l’agent d’usuari la pugui enviar al servidor més endavant.

Per enviar diverses cookies, s’han d’enviar diverses capçaleres Set-Cookie amb la mateixa resposta.

Moz://a Set-Cookie

Les cookies de sessió s’eliminen quan el client s’atura.

Les cookies són cookies de sessió si no especifiquen l’atribut Caduca o Edat màxima.

Set-Cookie: sessionId = 38afes7a8

Les cookies permanents s’eliminen en una data específica (caduca) o després d’un període de temps específic (edat màxima) i no quan es tanca el client.

Set-Cookie: id=a3fWa; Expires=Wed, 21 Oct 2015 07:28:00 GMT
Set-Cookie: id=a3fWa; Max-Age=2592000

Activitat

1 . Afegeix una cookie llenguatge que permeti a l'usuari seleccionar el llenguatge que vol utilitzar.