Variables estátiques

Una variable estàtica només existeix en l'àmbit local de la funció, però no perd el seu valor quan l'execució del programa deixa aquest àmbit.

En aquest exemple, la variable $a només s'inicialitza quan s'utiltza la funció per primer cop, i el valor de la variable $a s'anirà incrementat cada cop que es crida la funció.

<?php
function test()
{
    static $a = 0;
    $a++;
    echo $a;
}
?>