Introducció

L'aprenentatge automàtic [1,2] és una aplicació d'intel·ligència artificial (IA) que proporciona als sistemes informàtics la capacitat d'aprendre automàticament a partir de dades, identificar patrons i prendre prediccions o decisions amb una intervenció humana mínima. Se centra en el desenvolupament de models computacionals que realitzen una tasca específica sense utilitzar instruccions explícites. Els algorismes d'aprenentatge automàtic s'utilitzen ara en una gran varietat d'aplicacions en moltes àrees. Aquest capítol repassa els algorismes d'aprenentatge automàtic d'ús habitual per a la classificació, que s'utilitzaran amb les dades de bioactivitat arxivades a PubChem per construir un model predictiu de la bioactivitat de molècules petites a la tasca (enllaç al quadern de la conferència 8). Hi ha diversos articles que proporcionen revisions exhaustives sobre l'aplicació de l'aprenentatge automàtic en el descobriment i desenvolupament de fàrmacs, inclosos els documents següents: