Introducció

La similitud molecular (també anomenada semblança química o semblança de l'estructura química) és un concepte fonamental en quiminformàtica, jugant un paper important en els mètodes computacionals per predir les propietats dels compostos químics, així com per dissenyar productes químics amb propietats desitjades. El supòsit subjacent en aquests mètodes computacionals és que és probable que les molècules estructuralment similars tinguin propietats biològiques i fisicoquímiques similars (comunament anomenat principi de similitud). La similitud molecular és un concepte senzill i fàcil d'entendre, però no hi ha una definició matemàtica absoluta de semblança molecular en la qual tothom estigui d'acord. Com a resultat, hi ha un nombre pràcticament infinit de mètodes de similitud molecular, que quantifiquen la similitud molecular.