Mermaid

Mermaid.

Arrenca VS Code i instal.la l'extensió Markdown Preview Mermaid Support.

Git

En aquest enllaç tens explicat com crear gràfics git: Gitgraph Diagrams

Aquí tens un exemple:

gitGraph
   commit
   commit
   branch develop
   checkout develop
   commit
   commit
   checkout main
   merge develop
   commit
   commit

A Git i Gitlab tens molts exemples amb explicacions.

UML

UML és el llenguatge de modelatge que s’utilitza de manera genèrica.

Fins l'aparició de les interfícies gràfiques d'usuari la programació orientada a objectes era un paradigme residual, i desde llavors s'ha anat convertint en un paradigme dominant que va començar amb els llenguatges C++ i Java (que té una sintaxi semblant a C).

És per aquest motiu que UML s’adapta molt a C++ i Java, però no a altres llenguatges orientats a objectes com poden ser Python o Javascript.