Aplicacions

Google chrome

Canvia al directori /tmp i descarrega el paquet google-chrome-stable_current_amd64.deb:

$ cd /tmp
$ wget https://dl.google.com/linux/direct/google-chrome-stable_current_amd64.deb

Instal.la Google Chrome:

$ sudo apt install --fix-missing ./google-chrome-stable_current_amd64.deb

L'opció --fix-missing es fa servir per instal.lar les dependències que falten per instal.lar el paquet.

Configura la màquina Linux perquè pugui accedir a la xarxa WireguardVPN d'Isard tal com s'explica a Xarxa.

Arrenca Google Chrome:

$ google-chrome&

Pots veure que el navegador pot accedir a la xarxa privada:

Arrenca un navegador des del Windows i verifica que no pots accedir a la xarxa privada, a no ser que també la tinguis configurada en el Windows.

Firefox

Instal.la firefox:

$ sudo snap install firefox

Arrenca firefox:

$ firefox &

Referències