Isard

Obre un terminal de Powershell com administrador.

A continuació crearem un nou usuari local amb el cmdlet New-LocalUser.

Primer hem de crear de manera segura una nova contrasenya amb la comanda Read-Host -AsSecureString i guardar-la a la variable $Password.

A continuació podem crear un nou usuari Ana tal com es mostra a continuació:

Si intentes crear un usuari directamen amb una contrasenya "en clar" no funciona: