La plataforma está disponible a la següent URL: https://pilotfp.gencat.isardvdi.com.

Escriptori
Xarxa